Blog

Wycena przedsiębiorstwa (spółki)

business5

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem, który trudno jest poddać standaryzacji. Dobór samych metod wyceny, jak i wykorzystywanych w nich parametrów ma charakter indywidualny i zależy w dużym stopniu od specyficznych cech przedsiębiorstwa oraz okoliczność, w których sporządzana jest wycena. Załączony plik prezentuje w sposób zwięzły wszystkie najważniejsze metody wyceny przedsiębiorstwa (spółki), ich charakterystykę oraz zastosowanie.

Pobierz plik

Modelowanie finansowe

business4

Przygotowanie biznes planu dla nowo realizowanej inwestycji czy wycena spółki metodami dochodowymi to tylko niektóre sytuacje wymagające przygotowania modelu przedstawiającego prawdopodobny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości. Mierząc się z tym zadaniem warto mieć na uwadze klika zasad, które pozwolą z sukcesem sprostać temu zadaniu. (Plik do pobrania wkrótce)

Wycena marki (znaku towarowego)

business6

Wycena marki to zadanie z reguły stosunkowo skomplikowane i wymagające posiadania dużej wiedzy nie tylko z obszaru finansów, ale przede wszystkim odnoszącej się do realiów biznesowych, w których ona funkcjonuje. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że aktywa niematerialne, do których należy również marka, ogniskują w sobie istotną część ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu. Dodatkowo rynek związany z obrotem takimi aktywami jest stosunkowo słabo rozwinięty, w porównaniu choćby do rynku akcji. Dlatego też przygotowując wycenę marki (znaku towarowego) koniecznie należy pamiętać o szczególnych cechach, jakimi wyróżnia się ten składnik majątku przedsiębiorstwa. (Plik do pobrania wkrótce)

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl