Procesy zarówno kupna jak i sprzedaży przedsiębiorstwa, muszą być poparte profesjonalnymi analizami. Konieczne jest bowiem nie tylko określenie podstawowych parametrów transakcji, ale również wskazanie potencjalnego ryzyka, które może wywierać wpływ na powodzenie planowanej transakcji. Dlatego też tak ważne staje się wsparcie ze strony kompetentnego doradcy.

 

Przyczyny zawierania transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności gospodarczej bezustannie wiąże się z oceną jej efektywności. Czasami przedsiębiorstwa, które kiedyś funkcjonowały jako rentowne oraz generujące wartość dla akcjonariuszy, tracą swoje dawne atuty. Może się okazać, że dla ich właścicieli najwłaściwszym rozwiązaniem jest sprzedaż. Kupujący z kolei może postrzegać transakcję nabycia innego przedsiębiorstwa jako szansę na pozyskanie unikalnych z jego punktu widzenia zasobów. Może też dysponować wiedzą i środkami pozwalającymi na poprawę jego wyników finansowych, a przez to i podniesienie wartości nabywanego przedsiębiorstwa.

 

Na co trzeba zwrócić uwagę przy zawieraniu transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa

 

Warunki zawieranej transakcji opisuje szczegółowa podpisywana umowa inwestycyjna. Niewątpliwie jednym z najważniejszych jej parametrów jest cena, jaką zobowiązuje się zapłacić nabywca. Warto zwrócić uwagę, że transakcje kupna/sprzedaży całego przedsiębiorstwa zwykle opiewają na bardzo znaczące kwoty. Dlatego też, z punktu widzenia każdej ze stron, wynegocjowanie jak najbardziej korzystnej ceny jest w całym procesie elementem kluczowym. Oczywiście należy od razu wspomnieć, że nie tylko ustalona cena będzie decydować o powodzeniu całej transakcji. Wracając jednak do tego elementu należy wskazać, że niewątpliwie najlepszym narzędziem służącym do ustalenia ceny transakcji jest wiarygodnie i rzetelnie przygotowana wyceny przedsiębiorstwa. Powinna ona nie tylko wskazywać konkretną wartość firmy, ale również pełnić funkcją argumentacyjną, a zatem pozwalać na uzasadnienie otrzymanego wyniku.

 

Organizacja procesu transakcyjnego

Należy zauważyć, że w trakcje procesu zakupu spółki oprócz określenia ceny konieczne jest wnikliwe zbadanie rzeczywistego stanu przedsiębiorstwa. Zwykle wiąże się to ze zleceniem przeprowadzenia jego audytu finansowego, podatkowego oraz prawnego. Czasami, w zależności od profilu przedsiębiorstwa, szczegółowej uwagi mogą również wymagać kwestie związane z oceną wykorzystywanych maszyn i urządzeń (audyt technologiczny) oraz wpływem przedsiębiorstwa na środowisko. Z punktu widzenia zleceniodawcy, którym może być zarówno nabywca jak i sprzedający, ważne jest, aby wszelkie działania związane z koordynowaniem dotyczących wyżej wspomnianych obszarów były realizowane przez jedne podmiot. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podmiotem tym był doradca ekonomiczny.

 

Jeśli szukają Państwo pomocy w organizacji procesu zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa, określeniu jego wartości oraz wsparcia w trakcie negocjacji, zapraszam serdecznie do kontaktu.

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl