Wycena przedsiębiorstwa jest procesem, który trudno jest poddać standaryzacji. Dobór samych metod wyceny, jak i wykorzystywanych w nich parametrów ma charakter indywidualny i zależy w dużym stopniu od specyficznych cech przedsiębiorstwa oraz okoliczność, w których sporządzana jest wycena.

Załączony plik prezentuje w sposób zwięzły wszystkie najważniejsze metody wyceny przedsiębiorstwa (spółki), ich charakterystykę oraz zastosowanie.

Pobierz plik

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl